Bio

Folkets Husföreningen har startat upp ett projekt för införande av digitalbio.

Projektet ligger för närvarande nere pga bristande finansiering.