Föreningen

Föreningen bildades 1908 och har som uppgift att förvalta Skärblacka Folkets Hus och utveckla verksamheter i huset.

Huset byggdes 1926 och renoverades 1990 utvändigt, 1994 handikappanpassning och 1996 invändigt.

Folkets Hus Årsmöte hålls i mars 2019
Anmäl gärna ditt deltagande till 070-790 8497 eller via mail: kontakt@blackafh.se

Styrelsen 2018 består av: Patrik Hyberts, ordf.

Ywonne Kälvius, kassör

Maria Strid, sekr.

Mona Häll

Ulla Nerman

Lars Adolfsson, ersättare

Gunnar Larsson, ersättare

Oskar Rask, ersättare

Samuel Castro, ersättare

Johnny Sköld, ersättare