Föreningen

Föreningen bildades 1908 och har som uppgift att förvalta Skärblacka Folkets Hus och utveckla verksamheter i huset.

Huset byggdes 1926 och renoverades 1990 utvändigt, 1994 handikappanpassning och 1996 invändigt.

Folkets Hus Årsmöte var den 25 mars 2019

Styrelsen 2019 består av: Inger Widén, ordf.

Lillian Edquist, kassör

Maria Strid, sekr.

Johnny Sköld

Ulla Nerman

Jan Hetzman, ersättare

Lillemor Hertzman, ersättare

Oskar Rask, ersättare

Samuel Castro, ersättare