Föreningen

Föreningen bildades 1908 och har som uppgift att förvalta Skärblacka Folkets Hus och utveckla verksamheter i huset.

Huset byggdes 1926 och renoverades 1990 utvändigt, 1994 handikappanpassning och 1996 invändigt.

Styrelsen består av: Lars Adolfsson, ordf.

Ywonne Kälvius, kassör.

Gunnar Larsson, sekr.

Mona Häll

Mikael Nordh

Marie-Christine Frilund

Oskar Rask

Samuel Castro